596 118 488

596 116 797

info@moravatour.cz

Typ zájezdu

Země

 
podklad1
Program a organizace tábora Termíny a on-line přihláška Fotogalerie Smluvní podmínky o účasti

Česká republika

Příměstský tábor pro děti

Ostrava - Dolní oblast Vítkovic

cena od 2500,-

místo konání: Dolní oblast Vítkovic - Ostrava

Příměstský tábor je tábor bez přenocování tj. pro všechny děti i ty, kteří nejsou zvyklí být přes noc mimo domov.
Ráno děti předáte a večer jsou opět doma v rodinném kruhu.
Během dne je pro děti připraven zábavný program, tak aby se nikdo nenudil.

Letní příměstský tábor aneb " dobrodružství ve Světě Techniky ".

Většinu času budeme denně trávit venku na čerstvém vzduchu v prostorech Dolní oblasti Vítkovic. Na konci tábora je pro děti připravená odměna formou diplomu a sladkosti.

K dispozici máme také učebnu v hale Gong, kde budeme trávit odpočinkový čas, při které děti budou hádat zajímavé otázky z oboru vědy a budeme se věnovat i tvořivým aktivitám.
Dítě se zde naučí spolupracovat v týmu, vzájemně komunikovat s jinými dětmi a pozná nové kamarády.

Během týdne navštívíme Malý Svět Techniky U6 nebo Velký Svět Techniky a jeden den v týdnu vyjedeme s dětmi na výlet (upřesnění místa bude později).

Oběd

Dětem jsou zajištěné obědy přímo v DOV v restauraci U6 ( polévka s hlavním chodem a nápojem) a po celé dny pitný režim.
Svačiny mají děti své z domů.
Výjimku tvoří den celodenního výletu, kdy děti nemají oběd, větší svačinu i pití si na celý den berou vlastní.

Denní harmonogram

07.30 – 08.00 příchod dětí
08.00 – 10.00 dopolední program
10.00 – 10.30 svačina
10.30 – 12.30 pokračuje dopolední program
12.30 – 13.30 oběd
13.30 – 15.30 odpolední program
15.30 – 16.00 vyzvedávání dětí

Organizace příměstského tábora pro děti

Tábor lze objednat pomocí on-line přihlášky, kterou naleznete v záložce: termíny a cena.
Obratem po odeslání přihlášky obdržíte potvrzovací e-mail s údaji a pokyny k platbě.
Rezervace přihlášky je platná 7 následujících dnů. Vaše rezervace se stává platnou v okamžiku připsání platby na účet pořadatele. Po přihlášení je nutné do 7 dnů uhradit zálohu na účet pořadatele popř. můžete uhradit částku v plné výši.
Platbu u nás lze uhradit i formou Benefit Plus, formou stravenek SOXEXO nebo příspěvkem zaměstnavatele na základě faktury. O těchto případech proplácení platby předem informujte pořadatele.

* tábor je určen pro děti od 6 do 12 let
*probíhají vždy od pondělí do pátku od 7.30 do 16.30 hodin
*příchod dítěte od 7.30 do 8.00 hodin, vyzvedávání dítěte od 15.30 nejpozději do 16.00 hodin
(po předchozí dohodě dítě lze vyzvedávat i dříve)
*o vaše děti se budou starat zkušení vedoucí, pro skupinu 10 dětí je vždy 1 vedoucí
*v průběhu týdne se jeden den plánuje výlet do blízkého okolí (místo bude vždy upřesněno v pokynech před termínem tábora)
a navíc jedno dopoledne strávíme v prostorech Malého či Velkého Světa Techniky U6
*užívá-li dítě léky, je nutný soupis dávkování

Nabízíme :
-slevy pro sourozence = 250 Kč/ dítě, tábor
-potvrzení pro zaměstnavatele k úhradě příspěvku. Zaměstnavatel si může u nás požádat o potvrzení nebo o fakturu na proplacení příspěvku na základě žádosti o fakturu.
-platbu formou stravenek SODEXO ( typ Holiday Pass, Dárkový Pass) do výše 1.500 Kč /dítě
-platbu formou Benefit Plus do výše 1.500 Kč / dítě
-vydání potvrzení o účasti pro zdravotní pojišťovny k proplacení příspěvků
V roce 2020 nabízí pojišťovna ČPZP příspěvek až 1.500 Kč / dítě !

Připojištění příměstského tábora:
Ve spolupráci s Pojišťovnou VZP a.s. nabízíme připojištění tábora, které Vám sjednáme přímo u nás a Vy se už nestaráte. V případě zájmu vyplňte v on-line přihlášce doplňte X

Připojištění zahrnuje : pojištění odpovědnosti za neúmyslnou škodu, pojištění úrazu a především pojištění storna v případě onemocnění dítěte nebo jiného vážného důvodu. Pokud Vaše dítě z uvedených důvodů nemůže nastoupit na tábor, pojišťovna vrací zpět max. 1.500 Kč. Připojištění se sjednává ihned při přihlášení na tábor, nelze ho sjednat dodatečně.
Cena připojištění příměstského tábora = 60 Kč / dítě, týden

V týdnu před táborem rozesíláme e-mailem potřebné informace k táboru. Pokud si s něčím nebudete vědět rady… zavoljte nám.

V den nástupu na příměstský tábor osobně dítě přivedete na dané místo určení, předáte vedoucímu tábora vyplněný list účastníka, kopii zdravotního průkazu a prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Vedoucího tábora zároveň informujte o eventuálním zdravotním stavu dítěte a předejte léky, které musí během dne užívat popř. rozpis.

Stravování
Děti mají během tábora zajištěný celodenní pitný režim a oběd. Na obědy děti docházejí do restaurace přímo v DOV U6,kde máme v určitém čase vyhrazenou část (konkrétní místo pak bude sděleno v pokynech). Výjimku tvoří den celodenního výletu, kdy děti nemají oběd, svačinu i pití si na celý den berou vlastní.

Co s sebou:
-vhodné a pohodlné sportovní oblečení a obuv vždy s ohledem na počasí dne
-batoh na ramena
-pláštěnku či nepromokavou bundu
-pokrývku hlavy
-Láhev na pití
-Opalovací krém, repelent, kapesníky
-Svačinu
-Kartu ODIS
-Léky
-Dvě roušky a sáček na jejich uložení
-Šátek na hry
-Bílé triko určené k pomalování

Věci je možné nechat po dobu tábora v učebně, kterou máme po celou dobu tábora. Nedoporučujeme cennosti a mobilní telefony.


Česká republika / Příměstský tábor pro děti / Ostrava - Dolní oblast Vítkovic

Vyberte si termín tábora:

od - do Cena na osobu
osoby: 1
typ ceny: Dítě
9.8.2021 - 13.8.2021
2500 online přihláška
16.8.2021 - 20.8.2021
2500 online přihláška

Cena zahrnuje

  • 4 x oběd
  • denní pitný režim
  • využití prostoru v DOV
  • při výletě jízdné a eventuální vstupné
  • vstup do Světa Techniky

Cena nezahrnuje

  • zdravotní pojištění vč. storna – v případě zájmu zajistíme za poplatek 60 Kč/ dítě, týden

Slevy

  • sourozenec sleva – 250 Kč/ dítě, týden

Příplatky

  • Možnost připojištění zdravotního pojištění vč. storna tábora, které zahrnuje: pojištění odpovědnosti za neúmyslnou škodu, pojištění úrazu a především pojištění storna tábora v případě onemocnění dítěte nebo jiného vážného důvodu. Pokud Vaše dítě z uvedených důvodů nemůže nastoupit na tábor, pojišťovna vrací zpět max. 1.500 Kč. Cena připojištění vč. storna = 60 Kč / dítě, týden

Česká republika / Příměstský tábor pro děti / / Ostrava - Dolní oblast Vítkovic

Smluvní podmínky o účasti


Smluvní podmínky pro účast na příměstském letním táboře

pořadatel akce:
MORAVA Tour s.r.o. se sídlem Přívozská 6, 702 00 Ostrava 2
IČ: 25847562, DIČ: CZ25847562
zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl.21570


1.Uzavření smlouvy
Objednavatel tj. zákonný zástupce účastníka akce řádně vyplní on-line přihlášku na daný termín akce a odešle provozovateli, který po obdržení přihlášky e-mailem obratem zašle potvrzující údaje a pokyny k platbě akce. Vaše rezervace se stává platnou v okamžiku připsání platby na účet pořadatele akce.
Rezervace přihlášky je platná 7 následujících dnů.

2.Cena akce a její platba
Cena akce je u každého termínu předem daná. Objednavatel je za účastníka akce povinen uhradit cenu akce :
-zálohou ve výši 50% z ceny akce splatná do 7 dnů od potvrzení akce
-doplatkem ve výši 50% splatný 60 dnů před termínem konání akce
Pokud je přihláška provedená v době kratší než 60 dnů je cena akce splatná celá ve výši 100% ihned od potvrzení akce. Při nedodržení platebních termínů bez předchozí konzultace bude považováno za ztrátu zájmu o akci a dochází ke zrušení přihlášky. Pokud platba akce bude hrazená zaměstnavatelem či jiným subjektem, zde je považován termín splatností dle domluvy či splatnosti zaslané faktury.

3.Pravidla na akci
Objednavatel tj. účastník je povinen se chovat se a vystupovat v souladu s dobrými mravy. V případě špatného chování či narušování akce účastníkem, provozovatel ukončí smluvní vztah bez nároku náhrady, objednavatel tj. zákonný zástupce je povinen účastníka z akce neprodleně odvézt.
Objednavatel tj. účastník si ručí za své věci s výjimkou situací, kdy pořadatel převezme věci do své úschovy. Objednavatel odpovídá za škody, které v průběhu akce způsobí provozovateli nebo 3. osobám, v tomto případě objednavatel uhradí veškeré náklady související se vznikem škod. Účast na akci je na vlastní nebezpečí, v případě úrazu či škody není nárok na náhradu u pořadatele. Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti si objednavatel zajišťuje a hradí sám v případě zájmu Vám ho po zaplacení zajistíme my.
Fotografie z akcí budou zveřejňovány na stránkách www.moravatour.cz , přičemž objednavatel tímto vyslovuje svůj souhlas, a bere na vědomí, že fotografie budou užívány k propagaci provozovatele organizovaných akcí.

4.Zrušení smlouvy - storno podmínky
Účast na táboře může objednavatel zrušit kdykoliv. Zrušení účasti tj. smlouvy musí být provedeno písemně a pořadateli zasláno emailem. V případě zrušení akce ze strany objednavatele,
pořadatel účtuje storno poplatek ve výši :
-při zrušení smlouvy více než 60 dnů před nástupem 20%
-při zrušení smlouvy mezi 59-30 dnů před nástupem 40 %
-při zrušení smlouvy mezi 29-10 dnů před termínem 50 %
-při zrušení smlouvy méně než 9 dnů před termínem 100 %
Storno poplatek nebude účtován, sežene-li objednavatel za zrušeného účastníka náhradníka ( bez poplatku za změnu). V tomto případě se objednavateli vrací zpět 100% ze zaplacené ceny, pokud náhradník uhradil již cenu akce v plné výši.
-Možnost připojištění storna = 60 Kč/ tábor ( 20 Kč/ den)
Připojištění sjednáváme prostřednictvím Pojišťovny VZP a.s., které si k táboru můžete u nás připlatit a my Vám ho sjednáme. Připojištění je nutné sjednat ihned při přihlášení na tábor, nelze ho sjednat dodatečně. V případě nemoci nebo závažných události v rodině, na základě předání všech platných dokladů od lékařů, vyplácí pak pojišťovna 80% ze zaplacené ceny akce max. 1.500 Kč.

Pořadatel může zrušit objednavateli smlouvy před konáním akce nebo v jejím průběhu:
-v případě nedosažené kapacity ke konání akce ( popř. přeložení účastníka na jiný termín akce ale jen dle předběžné domluvy s objednavatelem) nebo z důvodů nepředvídatelných mimořádných okolností(přírodní vlivy nebo jinak ohrožena bezpečnost zdraví svěřených osob), které nebylo možno předvídat při uzavření smlouvy, objednavateli se vrací zpět uhrazená částka v plné výši bez jakéhokoliv poplatku
-z důvodů vážných výchovných prohřešků ze strany účastníka, který opakovaně narušuje průběh akce nebo v případě úmyslně poskytnutých nesprávných a neúplných údajů objednavatelem k účasti akce (úmyslně zkreslené či zatajené údaje o zdravotním stavu účastníka) či v případě nedodání kompletní dokumentace objednavatel potřebné k účasti na akci, uhrazená částka se objednavateli nevrací

5.Reklamace
Objednavatel má právo na reklamaci pokud rozsah nebo kvalita služeb akce plně neodpovídá programu akce a službám nabízejícím. Objednavatel je povinen při zjištění nedostatku reklamaci uplatnit ihned na místě, aby mohla být sjednaná okamžitá náprava, jinak toto právo zaniká. Pokud pořadatel nesjedná nápravu, a ze strany objednavatele dojde k další oprávněné reklamaci totožné příčiny jako předcházející, objednavatel je pak oprávněn od smlouvy odstoupit a pořadatel je povinen vrátit poměrnou část z ceny akce.

6.Závěrečné ustanovení
Objednavatel i jeho zástupce souhlasí v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby pořadatel zpracovával jím poskytnuté osobní údaje a uchovával je jen pro potřeby v pořádání akcí, které budou zpřístupněné pouze pořadateli a osobám jemu pověřené a ochraňovat je před zneužitím a před nepovolanými osobami.

Objednavatel odesláním online přihlášky zároveň potvrzuje, že se seznámil s obsahem smluvních podmínek výše uvedených, bere je na vědomí a souhlasí s nimi.

Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2020 a tvoří tak nedílnou součást Smlouvy o účasti na příměstském táboře.