596 118 488

info@moravatour.cz

Typ zájezdu

Země

 
podklad1

 Podmínky pro cestování do Itálie a pro návrat zpět do ČR ( ke dni 2.8. 2021)

 Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit dvě podmínky:

1. EU certifikát ( v digitální nebo papírové podobě v italštině nebo v angličtině o provedeném testu, ukončeném očkování či po zotavení se po prodělaném onemocněním) :
a) ukončení očkování alespoň 14 dnů před odjezdem ( v případě dvoudávkového očkování počítáno až od 2.dávky!)
b)negativní PCR nebo antigenní test ne starší 48 hodin před vstupem do Itálie (mezinárodní certifikát vystavuje
laboratoř). Certifikát potvrzující negativní test platí pro vstup a pro celý váš pobyt v Itálii.
Testování neplatí pro děti do 6 let.
c) prodělání onemocnění Covid-19 v posledních 6 měsících ( v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od
1.pozitivního testu)

Od 6.8.2021 bude v některých aktivitách vyžadován tzn. zelený certifikát ( viz. níže Aktuální opatření v Itálii ).

2 . vyplněný formulář:
před vstupem do Itálie má cestující povinnost vyplnit vstupní formulář a elektronicky odeslat, tzn.
digital Passenger Locator Form, který je k dispozici na adrese http://app.euplf.eu/app.euplf.eu.
Nezletilé děti mohou být registrované v jednom formuláři s doprovázející dospělou osobou. O vyhodnocení formuláře cestující na svůj e-mail obdrží formulář v PDF a QR kód, kterým je povinen v případě kontroly na místě se prokázat. Ve výjimečných případech (nemožnost přístupu k internetu) je umožněno prokázat se vytištěných formulářem čestným prohlášením ( autodichiarazione) viz. příloha a vzor k vyplnění. Vytištěný a vyplněný formulář vzít s sebou společně s potvrzením o provedeném testu.

Po příjezdu do Itálie cestující mají hlásit svůj příjezd na italskou hygienickou stanici, stačí elektronicky vyplnit a odeslat formulář, který naleznete na: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto . Formuláře jsou různé dle regiónů.
Po otevření adresy si najdete región, v kterém se místo Vašeho pobytu nachází: Alba Adriatica - regione ABRUZZO, Lido Adriano – regione EMILIA ROMAGNA, Porto S.Margherita, Rosolina Mare – regione VENETO

Navrát zpět do ČR:
1. Všechny osoby vracející se z Itálie ( od 2.8. 2021 zařazená do oranžové barvy) zpět do ČR mají povinnost (výjimkou dětí mladších 6 let) vyplnit příjezdový formulář tj. před cestou zpět do ČR oznámit svůj příjezd vyplněním Příjezdového formuláře na: https://plf.uzis.cz/ ( potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole).

2. Po příjezdu do ČR nejpozději do 5 dnů se podrobit testu( počítá se už od odjezdu). Výjimky mají:
a/ Očkované osoby, které se prokážou národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo:
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Očkované osoby, které se prokážou národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách MZ ČR.

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
b/ Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Od 1.6.2021 má každý nárok na 4 antigenní testy nebo 2 testy PCR zdarma / měsíc !
Veškeré informace o letních destinací vč. formulářů naleznete na Covid portále na novém webu pro turisty: www.dovolena2021.cz.

Za případné komplikace na hranicích a v místě pobytu při kontrole testů CK neodpovídá.
Neodpovídá ani za špatné vyplnění či neodeslaní formulářů na dané instituce.

 Aktuálnímu opatření v Itálii:

*od 5.7. nošení roušek pouze v uzavřených prostorech
*do 21.6. platí volný pohyb i v noci
*od 1.7. jsou otevřou venkovní i kryté bazény, zábavné a tematické parky, pořádání kulturních akcí
*obchody, restaurace, bary otevřené neomezeně i o víkendech
Zůstává povinnost zachování odstupů a dodržování hygienických pokynů.

Od 6.8. 2021 italská vláda přistoupila k zavedení nových opatření tj. bude vyžadován tzn. zelený certifikát pro osoby starší 12 let při využití těchto aktivit:
-stravovací služby poskytované jakýmkoli zařízením s vnitřním stolováním
-veřejně přístupná představení, sportovní akce a soutěže
-muzea, další kulturní instituce a výstavy
-plavecké bazény, plavecká centra u vnitřních aktivit
-tematické a zábavní parky
Jako zelený certifikát bude od 6. 8. uznáno vydané potvrzení (i digitální certifikát EU, osvědčující shodnou skutečnost) o:
a) podání první dávky anti-COVID vakcíny, přičemž platné bude od 15. dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu (v případě dvoudávkové vakcíny). Po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost devět měsíců.
b) negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19 - platnost 48 hodin
c) prodělání tohoto onemocnění - platnost 6 měsíců po zotavení.

Platné podmínky pro dovolenou v Chorvatsku ( ke dni 1.8.2021)

Od 1.7.2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem. Výjímečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstoupit do Chorvatska pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:

1. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
2. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
6. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů
7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
Vyjímka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let, které do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.


2. Před vstupem do Chorvatska má cestující povinnost vyplnit formulář EnterCroatia a elektronicky odeslat
(dostupný je i v češtině), který je k dispozici na www.entercroatia.mup.hr.
K plynulému provozu na hranicích doporučujeme mít už předem vyplněné!

3. Před odjezdem zpět do ČR cestující s autobusovou dopravou přes naší CK, která má dopravu domluvenou od smluvního dopravce nemusí v Chorvatsku absolvovat provedení antigenního testu. Testy neprovádějí ani cestující jedoucí vlastním autem.

 Od 9. července 2021 platí na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky následující pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech ze zemí a území:

4. Před cestou zpět do ČR oznámit svůj příjezd vyplněním Příjezdového formuláře na: https://plf.uzis.cz/ ( potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole).


5. Po příjezdu do ČR absolvovat test a to do pěti dní po příjezdu na území ČR ( počítá se už od odjezdu). Výjimky mají:
-Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo: a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
-Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách MZ ČR
Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
-Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
-Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Od 1.6.2021 má každý nárok na 4 antigenní testy nebo 2 testy PCR zdarma / měsíc ! Certifikát se vydává za poplatek cca 150 Kč, záleží na typu laboratoře. Veškeré informace o letních destinací vč. formulářů naleznete na Covid Portál na novém webu pro turisty: www.dovolena2021.cz.

Za případné komplikace na hranicích a v místě pobytu při kontrole testů CK neodpovídá.
Neodpovídá ani za špatné vyplnění či neodeslaní formulářů na dané instituce.

Aktuální opatření v Chorvatsku:
• povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m
• zákaz prodeje alkoholu od 23 hodiny do 6 hodiny
V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, vč. prostředků hromadné dopravy

 

Objednání zájezdů, pobytů

můžete provést několika způsoby. Osobně v naší cestovní kanceláři. On-line: navštivte naše webové stránky www.moravatour.cz a vyberte si ubytovací kapacitu, zvolte termín a klikněte na "rezervovat"; zadejte kontaktní údaje a dokončete rezervaci; naši pracovníci Vás budou zpravidla následující pracovní den kontaktovat; upozorňujeme, že smluvní vztah je vázaný pouze smlouvou o zájezdu povtrzenou ze strany CK. E-mailem: na naší webové stránce www.moravatour.cz naleznete formulář smlouvy o zájezdu, který stačí vyplnit a poslat na naši e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Poštou: vyplněnou smlouvu o zájezdu, která je ke stažení na naší webové stránce www.moravatour.cz, pošlete na naši adresu MORAVA Tour s.r.o., Přívozská 10, 702 00 Ostrava 2. Před zasláním smlouvy o zájezdu si však předem ověřte volnou kapacitu telefonicky na číslech 596 118 488 či e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Platba zájezdů, pobytů

Záloha ve výši 50% se platí při sepsání smlouvy o zájezdu, doplatek je splatný 30 dnů před termínem zájezdu. Platit můžete bankovním převodem či poštovní složenkou nebo zaměstnaneckým programem Benefit Plus (poukázem), poukázkami Sodexo (pouze typ Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, Bonus Pass),poukázkami Edenred (Ticket Multi, Ticket Holiday, Ticket Compliments Dárkový). Přijetí částky do výše 12.000 Kč, max. však do hodnoty 50% z celkové platby / bez příplatků / uplatněné v plné hodnotě. V naší kanceláři není možnost platit benefitovou kartou či platební kartou.

Platí-li za Vás dovolenou (či její část) zaměstnavatel, musí Vám vystavit písemnou objednávku či vyplnit náš formulář "Žádost o vystavení faktury", který Vám na vyžádání poskytneme. Na základě objednávky či žádosti vystavíme fakturu, kterou zašleme zaměstnavateli.

Pokyny na cestu

zasílá CK klientům 7 dní před termínem (ubytovací voucher, pojišťovací kartičky...) elektronicky na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou na smlouvě o zájezdu.

Doprava

je zajištěna zájezdovými autobusy s klimatizací, TV a WC. Lze si zakoupit i samostatnou jízdenku bez pobytu. Každá osoba (i malé dítě) musí mít v autobuse své sedadlo. Usazení do autobusu probíhá vždy dle zasedacího pořádku zhotoveného předem v CK a místa v autobusu jsou přidělována vždy dle pořadí přihlášení na zájezd. Případné požadavky na usazení v autobuse je třeba sdělit s dostatečným předstihem, nejlépe ihned při sepsání smlouvy o zájezdu. Při tvorbě zasedacího pořádku k nim bude v rámci možností přihlédnuto.
Nejsme dopravní společnost, proto si vyhrazujeme právo přizůsobit časy odjezdů a příjezdů dané situaci. V případě naší autobusové dopravy se nejedná o pravidelnou linku, proto se časy odjezdů a příjezdů mohou v jednotlivých termínech lišit. Příjezdy do letovisek v Itálii jsou většinou v ranních / dopoledních hodinách (ojediněle v odpoledních hodinách); příjezdy do letovisek v Chorvatsku jsou většinou v brzkých ranních / ranních hodinách; příjezdy do letovisek ve Španělsku jsou většinou v ranních / dopoledních hodinách. Odjezdy z letovisek v Itálii jsou většinou v odpoledních / podvečerních hodinách; odjezdy z letovisek v Chorvatsku jsou většinou ve večerních / pozdně večerních hodinách (ojediněle v nočních hodinách); odjezdy z letovisek ve Španělsku jsou většinou v odpoledních / podvečerních hodinách.
Zavazadlový prostor každého autobusu je limitován a autobusy nesmí být z důvodu bezpečnosti přetíženy. Doporučujeme kufry a skladné tašky. Max. hmotnost jednoho hlavního zavazadla je 20 kg a jednoho příručního zavazadla 5 kg. Z důvodů dodržování povolené provozní hmotnosti autobusů a s ohledem na objem zavazadlového prostoru je nutné, aby cestující respektoval stanovené limity pro přepravu zavazadel. Každé zavazadlo je nutno mít označeno jmenovkou a za své zavazadlo si každý zodpovídá sám.
Čas a místo odjezdu budou uvedeny v odbavení, které obdržíte elektronicky 7 dní před termínem (vzhledem k nepředvídatelným okolnostem může dojít ještě ke změně času či místa odjezdu).
Pokud jste si vybrali dopravu vlastním autem, doporučujeme vydat se na cestu tak, abyste na místo dojeli mezi 16-19 hodinou (Itálie) popř. mezi 14-16 hodinou (Chorvatsko). Ubytovací voucher a informace k cestě a k pobytu obdržíte elektronicky 7 dní před termínem.

Pobyty v tuzemsku nabízíme pouze pro vlastní dopravu.

Odjezdová místa autobusů

Itálie, Chorvatsko

  • MORAVA: Brno, Frýdek - Místek, Hranice, Nový Jičín, Mikulov, Olomouc, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Přerov, Příbor, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo
  • ČECHY (za příplatek 250 Kč / osoba): České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem

Španělsko

  • základní odjezdová místa (bez příplatku): Beroun, Brno, Humpolec, Jihlava, Kuřim, Plzeň, Praha, Tišnov, Velké Meziříčí
  • ostatní odjezdová místa (za příplatek 100 - 400 Kč / osoba): Frýdek - Místek, Hranice, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Přerov, Příbor, Vyškov

Při menším počtu osob než 8 si CK vyhrazuje právo v závislosti na trase autobusu změnit nástupní místo. Zároveň si CK vyhrazuje právo v případě potřeby využít autobusové přepravy partnerské CK.

Ubytování (Itálie, Chorvatsko, Španělsko)

Ubytovací kapacity jsou popsány u každého místa. Ubytování odpovídá místním normám, nelze vyhledávat komfort a pohodlí vlastního bytu. Hygienické potřeby, utěrky, ručníky (mimo hotelů) je nutno vzít s sebou.

Apartmány jsou vždy základně vybavené pro počet osob dle daného počtu lůžek. Kuchyň či kuchyňský kout je pro jednoduché vaření vždy vybaven základním nádobím na vaření a stolování, sporákem či vařičem, lednicí, mikrovlnnou troubou (jen některé apartmány); součástí vybavení není varná konvice. Koupelny jsou tvořeny vždy dohromady s WC a sprchou či sprchovým koutem či vanou. Apartmány se od sebe liší vybavením, pokoje v apartmánech jsou různě velké, jeden je vždy větší a druhý menší. Pokoje jsou základně vybavené lůžky, skříní a nočním stolkem. Balkony či terasy jsou většinou dostupné ze společné místnosti a vždy mají k dispozici k venkovnímu posezení umělý nábytek (stůl, židle).

Pokoje v hotelu jsou základně vybavené lůžky, skříní, nočním stolkem, koupelnou s WC. Pokoje nemají ledničku a nelze v nich připravovat jídlo. Stravování probíhá v restauracích hotelů. Jídla jsou podávána dle místních zvyklostí.

Ložní prádlo

Itálie - apartmány: základní lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem a dekou, nejsou vybavena ložním prádlem; nutno mít vlastní (prostěradlo + potah na polštář a deku) či lze zapůjčit na místě za poplatek (viz. katalog).

Itálie - hotely: lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.

Chorvatsko - apartmány: lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.

Španělsko - hotely: lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.

Střídaní turnusů (Itálie, Chorvatsko, Španělsko)

probíhá po příjezdech autobusů, které jsou v Itálii většinou v ranních / dopoledních hodinách (ojediněle v odpoledních hodinách), v Chorvatsku většinou v brzkých ranních / ranních hodinách, ve Španělsku v ranních / dopoledních hodinách. Ubytování klientů přijíždějících autobusem probíhá v Itálii zpravidla mezi 8-13 hodinou (ojediněle až po 15 hodině), v Chorvatsku mezi 12-14 hodinou, ve Španělsku mezi 11-13 hodinou. Osoby končící pobyt musí opustit ubytovací zařízení v Itálii v 8-9 hodin (v hotelu do 10 hodin), v Chorvatsku do 9 hodin, ve Španělsku do 10 hodin. Zavazadla si pak klienti přenášejí do vyprázdněného autobusu či na místo určené delegátem CK popř. zástupcem místní agentury kde jsou uschované až do odjezdu autobusu.

Ubytování v tuzemsku

probíhá v den příjezdu po 14 hodině; termíny většinou "sobota - sobota". V den ukončení pobytu se ubytování opouští do 10 hodiny.

Kauce (Itálie, Chorvatsko)

je povinná a vratná. Vybírá se na místě při předávání ubytovací kapacity. Částka kauce je zpravidla 20 EUR / osoba či 100 EUR / apartmán. Kaucí ručíte za nepoškození ubytování, jeho vybavení a za provedení konečného úklidu (není-li v ceně zájezdu). Po ukončení pobytu v případě, že nevzniknou žádné škody a nic nechybí, je kauce vrácena zpět v plné výši. V opačném případě má CK právo na zápočet z kauce na úhradu škod či provedení řádného úklidu.

Závěrečný úklid (Itálie, Chorvatsko, Španělsko)

v apartmánech (v Itálii) se závěrečný úklid připlácí k ceně pobytu ve výši 50 € a v tom případě finální úklid po ukončení a uvolnění apartmánů provede italská agentura. Pokud ale finální úklid není zahrnut v ceně pobytu, je každý klient povinen provést si sám závěrečný úklid celého apartmánu vč. kuchyňského koutu. V případě, že nebude proveden řádný úklid, má CK právo na zápočet z kauce na úhradu provedení úklidu agenturou ve výši 50 - 70 EUR / apartmán. V hotelích (v Itálii, ve Španělsku) je úklid zahrnut v ceně pobytů, ale i v tomto případě je nutno provést běžný úklid pokoje. Závěrečný úklid v apartmánech (v Chorvatsku) je zahrnut v ceně pobytů, ale i v tomto případě je nutno provést běžný úklid apartmánu vč. kuchyňského koutu.

U pobytů v Rosolina Mare je v létě 2021 povinná platba za sanifikaci apartmánu tj. desinfekce apartmánu a výměna základních návleků na postelí a to ve výši 30 EUR / apartmán.

Parkování vlastní dopravy

Většinou u každého ubytovacího domu či hotelu je pro klienty s vlastní dopravou zajištěno zdarma parkování auta, vždy 1 apartmán = 1 auto, 1 hotelový pokoj = 1 auto. U některých pobytů v tuzemsku se parkovné platí.

Delegát

Zástupce naší CK česky mluvící je k dispozici po celou letní sezonu téměř v každém nabízeném zahraničním letovisku, kde organizátorem pobytových zájezdů je naše CK. Na daných místech má své úřední hodiny, organizuje informační schůzky, na nichž se dozvíte řadu důležitých informací užitečných k Vašemu pobytu, přijímá objednávky výletů, řeší případné problémy, je nápomocen při řešení zdravotních problémů u lékařů. Dojde-li k situaci vzniklé vlastním zaviněním klienta (např. ztracení se klienta během výletu či pobytu...), řeší delegát tyto situace dle svých možností, nikoli však na své vlastní náklady. Veškeré náklady na řešení situace vzniklé vlastním zaviněním klienta je povinen klient uhradit v plné výši.V některých místech má naše CK domluvené pracovníky místních agentur, česky mluvící, kteří jsou k dispozici klientům CK při ubytování / odbytování a vyřizování dotazů či reklamací. 

Fakultativní výlety

pořádané v místech pobytů se objednávají až na místě vždy u našich delegátů. Platí se v místní měně. Určitě využijte možnost účasti na výletech. Získáte tak řadu dalších zážitků a poznáte zajímavá místa v zemi, kde právě trávíte svou dovolenou. Doporučujeme Vám kupovat výlety jen od našich delegátů.

Cestovní doklad

si obstarává každý sám a sám zodpovídá za jeho platnost. Každá osoba musí mít vlastní cestovní doklad. Cestovat lze na základě platného cestovního pasu či občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji). Každý doklad musí být platný ještě 6 měsíců po datu ukončení zájezdu.
Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Pobytová taxa

je povinná. Pobytová taxa týkající se Itálie a Chorvatska se platí předem v CK v některých případech na místě. Pobytová taxa týkající se Španělska se platí na místě na recepci hotelu. Konkrétní částky pobytové taxy jsou uvedeny v ceníku u jednotlivých letovisek.

Cestovní zdravotní pojištění

Cestovní zdravotní pojištění do zahraničí není zahrnuto v ceně zájezdů. Každá osoba musí však být na pobyt v zahraničí zdravotně pojištěna, nelze jet bez pojištění. Lékařské ošetření se v zahraničí platí v hotovosti (min. od 50 €). Na základě zajištěného cestovního zdravotního pojištění do zahraničí Vám pojišťovna po příjezdu zpět na základě předání všech platných dokladů proplatí veškeré platby vyplacené u lékařů či v lékárně (jen na lékařský předpis). V této době doporučujeme sjednat si cestovní zdravotní pojištění vč. stornovacích poplatků a připojištění Covid-19 !!

Cestovní zdravotní pojištění Vám zajistíme přímo v naší CK prostřednictvím dvou pojišťoven :

Pojišťovna VZP a to ve dvou variantách :

rozsah pojištění                            NADSTANDARD    NADSTANDART vč.storna
pojištění léčebných výloh *                 3 000 000 Kč          3 000 000 Kč
zdravotní péče a repatriace                3 000 000 Kč          3 000 000 Kč
ošetření zubů                                             5 000 Kč                 5 000 Kč
úrazové pojištění                                          
smrt následkem úrazu                           100 000 Kč             100 000 Kč
trvalé následky úrazu                             200 000 Kč             200 000 Kč
pojištění osobních věcí                            10 000 Kč               10 000 Kč
odpovědnost za škodu na věci           2 000 000 Kč          2 000 000 Kč
odpovědnost na zdraví 
pojištění storna zájezdu spoluúčast 20%      NE                        ANO   

ceny balíčků / os., den:

NADSTANDART   0-17 let = 17 Kč, 18-70 let = 24 Kč, 70 + = 51 Kč
NADSTANDART vč. storna               0-70 let = 44 Kč, 71 + = 64 Kč

* Pojištění léčebných výloh: pojištovna VZP hradí v souvislosti s onemocněím Covid-19 vč. umístění do karantény
a náklady na repatriaci v případě pozdějšího návratu a to i v případě, že klient cestuje do země, která podle MZV
je označena jako země s vysokým rizikem nákazy. Klient musí splňovat podmínky pro vstup do země, kterou navštíví
např. negativní test, očkování. Při vyhlášení karantény navštíveného státu se Vaše cestovní pojištění automaticky
ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště).

Při sjednaném pojištění stornovacích poplatků je onemocnění vč. Covid-19 vzniklé v době pojištění předmětem
pojištění stornovacích poplatků. V případě, že klient je umístěn do tzn. preventivní karantény, kdy se žádné
onemocnění neprokáže, lze takovou událost považovat za předmět pojištění, pokud si klient sjednal pojištění
Nadstandart vč. storna. Pojistná ochrana se pak vztahuje i na případy, kdy klient nebyl vpuštěn do dopravního
prostředku (letadlo, bus…) ze zdrav. důvodů.

Pojištění stornovacích poplatků je možné sjednat do jakékoliv země bez ohledu, na kterém stupni nákazy se cíl cesty
nachází. Avšak pojistnou událostí není obava z onemocnění v cílové destinaci. V případě, že pojištěný onemocní
Covid-19 před cestou a z tohoto důvodu nemůže nastoupit na cestovní službu, může se při splnění podmínek
jednat o pojistnou událost.

V případě zrušení cest z důvodu opatření vyhlášených výkonou mocí státní správy jakéhokoliv státu vč. ČR
např. zákazu vycestování NELZE takovou událost považovat z pojištění storovacích poplatků za pojistnou.
Pojistné plnění pojištěnému náleží i v případě, že hospitalizace a umístění osoby do karantény probíhá i mimo
zdravotnické zařízení např. hotel…

Pojišťovna SLAVIA a.s. a to ve dvou variantách:

balíček: TRAVEL BASIC                                                                                                                    

pojištění léčebných výloh, hospitalizace =  5 000 000 Kč          
přeprava tělesných ostatků = 15 000 Kč

akutní stomatologické ošetření = 30 000 Kč                                                                                                                                           

náklady na dopravu a ubytování opatrovníka =  1 000 000 Kč             
pojištění odpovědnosti škoda na věci = 1 000 000 Kč             
ujma způsobená člověku na zdraví, usmrcení =  200 000 Kč                
úrazové pojištění,smrt následkem úrazu = 200 000 Kč                
trvalé následky úrazu = 15 000 Kč                 
pojištění zavazadel /poškození, odcizení,ztráta =  15 000 Kč                 
pojištění nevyužití dovolené z důvodu hospitalizace =  500 Kč/ den, pojištění nevyužití dovolené z důvodu umrtí blízských = 10 000 Kč           
ztráta dokladů,úhrada poplatků znového = 5 000 Kč              
pojištění asistence pro vozidlo do 3,5 t  = rozsah dle VPP

 + připojištění COVID-19 : pojištění do zemí a oblastí, do kterých MZV ČR nedoporučuje cestovat (nevztahuje sena oblasti, do kterých MZV ČR zakazuje cestova). Úhrada ubytování a stravování / den = 10 000 Kč, preventivní karanténa, úhrada dopravy do ČR, pokud není možné přicestovat dle původního cestovního plánu = 10 000 Kč.

Cena balíčku Travel Basic / os., den = 33 Kč, připojištění Covid-19 = 66 Kč

balíček TRAVEL STANDART vč. storna

pojištění léčebných výloh, hospitalizace =   10 000 000 Kč
přeprava tělesných ostatků  = 15 000 Kč
akutní stomatologické ošetření  =  30 000 Kč                                                                                                      

náklady na dopravu a ubytování opatrovníka =  1 000 000 Kč
odpovědnost škoda na věci =  1 000 000 Kč
ujma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení = 200 000 Kč
úrazové pojištění smrt následkem úrazu   = 200 000 Kč
trvalé následky úrazu   = 15 000 Kč
pojištění zavazadel /poškození, odcizení,ztráta  = 15 000 Kč

pojištění storna zájezdu - storno cesty z důvodu vážného onemocnění či úrazu pojištěného,umrtí pojištěného,náhlé umrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného, zničení,poškození či ztráty majetku, odškodné každý započatý den hospitalizace spadající do doby =  15 000 Kč

pojištění nevyužité dovolené z důvodu hospitalizace = 500 Kč/ den, pojištění nevyužití dovolené z důvodu umrtí blízských = 10 000 Kč

ztráta dokladů, úhrada za vydání nového = 5 000 Kč
pojištění asistence pro vozidlo do 3,5 t  = rozsah dle VPP

+ připojištění COVID-19 :

připojištění do zemí a oblastí, do kterých MZV ČR nedoporučuje cestovat (nevztahuje sena oblasti, do kterých MZV ČR zakazuje cestovat). Úhrada ubytování a stravování /den: 10 000 Kč,
preventivní karanténa, úhrada dopravy do ČR, pokud není možné přicestovat dle původního cestovního plánu: 10 000 Kč

Ceny balíčku Travel Standart / vč. storna / os.,den = 50 Kč, připojištění Covid-19 = 100 Kč

Semafor
*připojištění COVID-19 se hradí i červené a tmavě červené země ( nahradí se země označené černou barvou)
* v případě připojištění není třeba řešit barvu země

Ceny balíčku jsou bez věkového omezení !

Informace k zájezdům do Řecka a Bulharska

Pobytové i poznávací zájezdy nejsou obvykle zcela vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Před podpisem Smlouvy o zájezdu zkontrolujte své doklady a případné vízové a jiné povinnosti pro cílovou destinaci a všechny země, které budete tranzitovat (kterými budete projíždět), více informací naleznete také na www.mzv.cz

Všechny speciální požadavky a přání klientů (např. výhledy z pokojů, umístění jednotlivých pokojů v hotelu, usazení v autobuse - místenky) jsou zpoplatněny a musí být uvedeny na Smlouvě o zájezdu formou příplatku, jinak na ně nebude brán zřetel. Zákazníci uvedení na jedné Smlouvě o zájezdu budou vždy usazeni pohromadě, z tohoto důvodu nemusí mít připlaceny místenky.

Místenky není možno sjednat na první řadu sedadel v autobuse za řidičem. Zasedací pořádek tvoří zpravidla pracovník centrály CK a není možné jej měnit po již započaté jízdě autobusu. Místenky lze objednat nejpozději 3 pracovní dny před zahájením zájezdu.

Všechny slevy a výhody musí být uplatněny při podpisu Smlouvy o zájezdu a musí být na této smlouvě písemně uvedeny. Žádnou slevu, výhodu nebo přání klienta nelze uplatňovat dodatečně po podpisu Smlouvy o zájezdu.

Pokyny na cestu zasílá CK klientům 7 dnů před odjezdem / odletem pokyny na cestu (případně voucher, letenky, pojišťovací karty a rozsah pojištění...) elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou na Smlouvě o zájezdu.

Zaslání pokynů na cestu poštou je možné jako doplňková služba, která musí být uvedena jako příplatek na Smlouvě o zájezdu (poplatek 60 Kč za Smlouvu o zájezdu).

Letenky, vouchery i pojišťovací karty včetně rozsahu pojištění jsou vytvořeny a zasílány tak, aby byly akceptovatelné při pouhém vytištění (není tedy třeba originálů uvedených dokladů).

Zákazník uvádí na Smlouvu o zájezdu aktuální kontakty, u kterých je povinen měsíc před odjezdem zkontrolovat jejich aktuálnost a případné nesrovnalosti hlásit písemně CK.

Příjezd a odjezd z místa pobytu - autobusy obvykle přijíždějí do přímořských destinací v ranních hodinách. Konkrétní čas odjezdů autokarů zpět do ČR se vždy odvíjí od času příjezdu nové skupiny a rozhodnutí dopravce a může být naplánováno i na pozdní večerní hodiny. První a poslední den pobytu je určen na ubytování, opuštění ubytování a přepravu. Brzký ranní, pozdní večerní či noční přílet / odlet, změna letového času, pozdní příjezd autobusu apod. nemůže být považován za zkrácení dovolené a nemůže být předmětem případné reklamace. Ubytování je zpravidla poskytováno první den pobytu od 14 hodin, opuštění ubytování pak v den odjezdu v cca 9 hodin. Konkrétní časy spolu s informacemi kam uložit zavazadla sdělí na místě delegát.

Ubytovací kapacity jsou popsány v katalogu. Ručníky a toaletní potřeby je většinou nutno vzít s sebou (mimo hotelů). Úklid pokojů (studií, apartmánů...) v průběhu pobytu si provádí obvykle zákazníci sami (mimo hotelů). Povlečení je zpravidla součástí vybavení a mění se obvykle pouze při střídání turnusů. 

V místě pobytu se o Vaši pohodovou dovolenou budou starat česky či slovensky hovořící delegáti (delegátské služby však mohou být poskytovány i v jiných jazycích - Polština, Angličtina apod.), kteří zajišťují základní asistenční služby (ubytování, informace k pobytu, nabídku fakultativních výletů apod.). Delegát může být společný pro několik různých hotelů a několik letovisek a nemusí být k dispozici klientům každý den.

Je-li v ceně zájezdu zahrnuta služba delegáta či průvodce, jsou tyto služby obvykle poskytovány v českém či slovenském jazyce. Jakýkoli jiný personál (na letišti, na recepci hotelu, v půjčovnách, ve stravovacích zařízeních, v obchodech, v lékárnách a zdravotnických zařízeních, průvodci fakultativních výletů, řidiči autobusů…) poskytuje své služby v místním jazyce.

Fakultativní výlety jsou nabízeny našim zákazníkům v místě pobytu delegáty a platí se hotově v Eurech (místní měně). Výlety nejsou organizovány naší CK, všechny případné rozpory či vady těchto výletů musí být vyřešeny na místě. V ceně výletů není zpravidla zahrnuta strava, nápoje a vstupy do památek. Nevyužitou stravu zahrnutou v ceně zájezdu nelze nahradit. Hoteliéři nemají povinnost připravovat pro klienty balíčky. Z důvodu nepříznivého počasí, nedostatečného počtu účastníků apod. mohou být výlety zrušeny.

Pobytové taxy jsou v některých ubytovacích kapacitách v ceně pobytu (zájezdu), v jiných mohou být účtovány v Eurech (nebo jiné místní měně) přímo po příjezdu do cílové destinace. Tato informace je uvedena vždy pod cenovou tabulkou v odstavci Cena zahrnuje / Cena nezahrnuje. Některé státy mohou zavést pobytové taxy i po vydání katalogu, informaci pak získá zákazník v pokynech na cestu.

Piktogram připojení k Wi-Fi u jednotlivých ubytovacích kapacit vyjadřuje, že se v dané ubytovací kapacitě lze připojit k internetu. Negarantujeme však, že signál připojení bude ve všech částech hotelu (ubytovací kapacity) stejný. Signál Wi-Fi nemusí být k dispozici na všech pokojích.

Transféry na / z letiště

OSTRAVA: Zlín, Otrokovice, Vsetín, Hranice, Valašské Meziříčí, Olomouc, Přerov, Nový Jičín

BRNO: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Zlín, Otrovice, Hulín, Kroměříž, Uherské Hradiště

PRAHA: na přání je možné zajistit přepravu linkovými autobusy či pohodlnými vlaky vč. přípoje Airport Express na / z letiště v cenách 650 Kč / osoba / oba směry

CENA ZA TRANSFÉR na letiště = 600 Kč / osoba / oba směry

Parkování u letiště za výhodné ceny

Za výhodných podmínek nabízíme parkování u letiště Praha - Letiště Václava Havla, Ostrava - Mošnov, Brno - Tuřany:

Ostrava - Mošnov: 8-9 dnů = 550 Kč, 13-15 dnů = 800 Kč

Brno - Tuřany: 7-8 dnů = 750 Kč, 11-12 dnů = 1050 Kč, 15 dnů = 1400 Kč

Praha - Ruzyně: 8 dnů = 990 Kč, 11 dnů = 1350Kč, 12 dnů = 1450 Kč